Phong cách RIVARIUM

Nguồn gốc từ tiếng Latin Rivus có nghĩa là sông suối.
Rivarium mô phỏng theo một đoạn sông suối với sỏi đất.
Đặc trưng của nó là lượng nước nhiều đáng kể hơn đất, thực vật tiêu biểu là các dạng cây có thể nổi trên mặt nước hoặc treo ở các cạnh.
Có thể chứa động vật thủy sinh.

Hiển thị tất cả 4 kết quả