Phong Cách BIOTOPE

Phong cách Biotope mô phỏng bao gồm điều kiện nước, quần thể động vật và thực vật tự nhiên.
Sư khô khan của đá được hòa quyện cùng sự uốn lượn của lũa, thể hiện dòng chảy mạnh mẽ của đáy sông.
Hồ Biotope chỉ tuân theo một nguyên tắc duy nhất là giống với tự nhiên.

Hiển thị tất cả 7 kết quả